User Tools

Site Tools


xml_import

Import av xml-filer

For å gjøre det mulig å importere data fra andre kilder har vi lagt inn en mulighet for importering av xml-filer. Foreløpig er det to formater som støttes:

  1. Et SIMIEN-spesifikt format som er tilpasset inndata som kreves i NS3031. Formatet er beskrevet i denne filen (input.xml innholder en beskrivelse av formatet og test.xml er et eksempel som kan importeres i SIMIEN)
  2. gbXML er et åpent format som støttes av flere CAD-systemer. Det er lagt inn en begrenset støtte for import av dette formatet. Denne importen er fortsatt under utvikling så feil/mangler kan forekomme

Importfunksjonen ligger i filmenyen.

xml_import.txt · Last modified: 2016/09/20 12:35 by kjell