User Tools

Site Tools


validering

Validering

Generelt om valideringen

Valideringprosedyren er beskrevet i NS-EN 15265:2007. Dette er en standardmetode for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer som beregner energibehovet i bygninger.

Årlig energibruk for romoppvarming og romkjøling skal beregnes for 12 varianter (case) av et rom i en bygning som er plassert i Trappes utenfor Paris.

Resultatene av beregningen sammenlignes med referanseverdier for hvert enkelt case. Det beregnes et avvik for romoppvarming og et for romkjøling. Det er tre klassifiseringer av programmets nøyaktighet:

Klassifisering Maksimalt avvik
A 0.05
B 0.10
C 0.15

Avviket beregnes på følgende måte:

rQh = abs(Qh - Qh,ref) / Qtot,ref

rQc = abs(Qc - Qc,ref) / Qtot,ref

rQh Avvik romoppvarming
rQc Avvik romkjøling
Qh Beregnet energibruk romoppvarming
Qc Beregnet energibruk romkjøling
Qh,ref Referanseverdi energibruk romoppvarming
Qc,ref Referanseverdi energibruk romkjøling
Qtot,ref Referanseverdi total energibruk (romoppv. + romkjøling)

Kravet for dynamiske beregningprogrammer som benytter reglene i NS 3031:2007 er at de tilfredsstiller nøyaktighetskrav C (det laveste kravet).

Validering av energibruk til romoppvarming

Case SIMIEN [kWh/år] Referanse [kWh/år] Avvik Klassifisering
1 816 748 0.07 B
2 720 723 0.00 A
3 1470 1369 0.07 B
4 607 567 0.02 A
5 509 463 0.07 B
6 545 510 0.05 A
7 1119 1067 0.05 A
8 351 313 0.03 A
9 840 747 0.10 B
10 648 574 0.10 B
11 1481 1395 0.06 B
12 603 533 0.05 A

* Avviket beregnes ut fra referanseverdien for total energibruk (oppvarming + kjøling)

oppv_15625.jpg

Validering av energibruk til romkjøling

Case SIMIEN [kWh/år] Referanse [kWh/år] Avvik Klassifisering
1 245 234 0.01 A
2 216 201 0.02 A
3 92 43 0.03 A
4 1649 1530 0.06 B
5 218 202 0.02 A
6 203 185 0.03 A
7 26 20 0.01 A
8 1260 1133 0.09 B
9 174 158 0.02 A
10 206 192 0.02 A
11 20 14 0.00 A
12 1000 928 0.05 A

kjol_15625.jpg

Sammendrag

Som det fremgår av tabellene over tilfredstiller SIMIEN kravet til nøyaktighet med god margin. SIMIEN ligger stort sett over litt over referanseverdiene men alle avvikene ligger innenfor nøyaktighetsgrad B.

Referanseinformasjon

Zip-filen under inneholder 12 inndatafiler (en for hvert case) og et regneark med resultater.

15265_validering.zip

Tilbake til startsiden

validering.txt · Last modified: 2019/10/28 12:18 by kjell