User Tools

Site Tools


tek_navn

Navn på energiregler i TEK

En av funksjonene i SIMIEN er å evaluere bygninger mot ulike versjoner av Teknisk Byggeforskrift (ofte kalt TEK). Det som evalueres i SIMIEN er krav til energibruk (kapittel 14).

I den siste revideringen av TEK ble energireglene i kapittel 14 endret 18 måneder før resten av forskriftene, energireglene ble introdusert 1. januar 2016, resten av forskriftene trådde i kraft den 1. juli 2017. Energireglene hadde en overgangsperiode på 1 år, resten av forskriften har en overgangsperiode frem til 1. januar 2019.

Energireglene fra 2016 er dermed både en del av TEK10 og TEK17, dette er en utfordring når det gjelder å sette navn på evalueringen i SIMIEN. I et forsøk på å unngå forvirring har vi valgt å kalle det “Energiregler 2010 (TEK10)” og “Energiregler 2016 (TEK17)”. I praksis er det slik at alle bygninger der byggesøknaden er sendt inn i 2017 må evalueres mot energireglene fra 2016, selv om man benytter seg av overgangsperioden for resten av byggeforskriftene.

tek_navn.txt · Last modified: 2017/07/03 09:03 by kjell