User Tools

Site Tools


solceller

Solcellepaneler

I versjon 6 av SIMIEN er det mulig å beregne energiproduksjonen for ett eller flere solcellepaneler. Beregningsmetoden er i hovedsak hentet fra tillegg P i prNS 3031:2015. En begrensning i denne modellen er at det ikke tas hensyn til eventuell lagring av energi i batteripakker.

Elementet for solcellepanel er ikke tilknyttet et soneelement, det vil si at det antas at produsert energi fordeles jevnt til alle definerte soner.

Inndatamodellen er som følger:

  • Areal: Panelets effektive areal.
  • Nominell virkningsgrad: Virkningsgraden ved standard testforhold. Standard testforhold er en solcelletemperatur på 25 oC og innstråling på 1000 W/m2. Dette er en verdi som vanligvis hentes fra produsent.
  • Tapsfaktor panel: Faktor som beskriver tap pga. forurensing på paneloverflaten, høy temperatur i solcellene og kabling fra panel til inverter.
  • Tapsfaktor inverter: Faktor som beskriver tap ved konvertering fra lavvolt likestrøm til 220 V vekselstrøm. Nominell virkningsgrad ganget med de to tapsfaktorene vil utgjøre systemets gjennomsnittlige virkningsgrad.
  • Hellningsvinkel: Panelets hellningsvinkel i forhold til horisontalplanet (0 = horisontal, 90 = vertikal)
  • Himmelretning: Kompassretningen panelet vender mot (90 = Øst, 180 = Sør, 270 = Vest)
  • Snødekke: Antatt periode der panelet er dekket av snø (produksjon settes til 0 denne perioden)
  • Horisont: Horisont er her definert som alle faste objekter som begrenser direkte solstråling på panelet (typisk terreng og bygninger). Horisonten er delt inn i 8 sektorer på 45 grader. For hver sekter angis horisontens vinkel i forhold til horisontalplanet (sett fra panelet).
  • Eksport: Dersom produsert energi er større enn energibehovet i bygningen kan noen solcellesystemer levere overskuddet ut på nettet. Energiprisen brukes ved beregning av årlige energikostnader.

I simlueringer av årlig energibruk vises energiproduksjonen fra solcellepaneler i tabellen med levert energi. Lenger ned i resultatene vises også et søylediagram og en tabell med månedsvise verdier for energiproduksjonen.

Ved ulike evalueringer og energimerking trekkes energiproduksjonen som dekker el. behovet i bygningen fra levert energi (vi har tolket NS3031:2014 slik at kun energiproduksjon som leveres dirkete til bygningen kan trekkes fra levert energi ved evalueringer/energimerking).

solceller.txt · Last modified: 2016/03/15 09:54 by kjell