User Tools

Site Tools


pmv

PMV (Predicted Mean Vote)

PMV er et alternativ til PPD (Percent Perceived Dissatisfied) for å beskrive det termiske inneklimaet.

PMV-indeksen skal vise hvordan et større utvalg personer ville reagert på den aktuelle operative temperaturen i rommet. Gitt bekledning og aktivetsnivå legges til grunn for å beregne en antatt ideell temperatur. Skalaen for PMV ligger fra +3 til -3:

+3 = Veldig varm
+2 = Varm
+1 = Litt varm
-1 = Litt kald
-2 = Kald
-3 = Veldig kald

Det er viktig å være klar over at både PMV og PPD bygger på en antatt idealtemperatur og temperaturtoleranse beregnet ut fra bekledning og aktivitetsnivå. I den virkelige verden vil både idealtemperaturen og temperaturtoleransen ha en stor individuell variasjon. PPD- og PMV-grafene må derfor kun tas som en indikasjon på det termiske inneklimaet og ikke en absolutt fasit.

pmv.txt · Last modified: 2018/12/06 10:20 by kjell