User Tools

Site Tools


passiv_tek

Passivhusevaluering og byggeforskrifter

Passivhusstandardene (NS3700/3701) referer flere steder til at bygningen også må overholde krav i byggeforskriftene (TEK). Dette gjelder bl.a. minstekrav og krav til energiforsyning.

Dette kan i noen tilfeller være problematisk siden normerte data og forutsetninger for beregningen til dels er forskjellige i NS3031 og NS3700/3701. Dette gjelder spesielt minimum luftmengder og effekt belysning. Her kan man i noen tilfeller være tvunget til å bruke forskjellige inndataverdier ved evaluering mot TEK.

ProgramByggerne har i lys av dette valgt å gjøre om passivhusevalueringen slik at kun krav definert i passivhusstandarden evalueres. Krav til byggeforskriftene må dokumenteres ved å kjøre en separat evaluering.

Det vil da være slik at man for å dokumentere at passivhusstandarden overholdes også må legge ved resultater fra evaluering mot TEK (i tillegg til resultatene fra passivhusstandarden).

Denne endringen gjelder fra versjon 6.005 av SIMIEN.

passiv_tek.txt · Last modified: 2017/01/19 14:16 by kjell