User Tools

Site Tools


matrikkel

Innlegging av matrikkeldata

Matrikkeldata brukes til å identifisere en bygning/bruksenhet som skal energimerkes. Hvis man ønsker å bruke porteføljeløsningen1) ved opplasting i energimerkesystemet må matrikkeldata oppgis.

For prosjekterte bygninger som ikke er matrikkelført må matrikkeldata legges inn manuelt i SIMIEN. For alle andre bygninger kan man søke etter den aktuelle bygningen/bruksenheten her:

http://simien.no/matrikkel

Søket gjøres ved å velge fylke/kommune og legge inn gards-/bruksnr. Resultatet av søket viser alle registrerte bruksenheter for oppgitt gards-/bruksnr.

Nødvendig informasjon for bruksenheten lastes ned i en xml-fil, man kan velge en eller bruksenheter for nedlasting. Filene legges i katalogen for nedlastinger. Navnet på filen er <kommunenr>_<gardsnr>_<bruksnr>_<bruksenhet>_<bygningstype>_<adresse> (feste/seksjonsnr tas med der det er aktuelt).

I SIMIEN legges matrikkeldata inn i elementet for energimerking under fliken 'Matrikkel'. Når man henter matrikkeldata fra en xml-fil blir alle felt utenom ett automatisk satt. Det eneste feltet som ikke blir satt er beskrivelsen av simulert del (under 'Bygningsadresse'). For flerfunksjonsbygninger der nødvendig oppdeling for energimerking ikke sammenfaller med oppdelingen i bruksenheter i matrikkelen er det viktig å bruke dette feltet for å gjøre det klart hvilken del av bruksenheten merket gjelder.

1)
Porteføljeløsningen gjør det mulig å laste opp flere xml-filer i en operasjon
matrikkel.txt · Last modified: 2015/04/27 08:02 by kjell