User Tools

Site Tools


inndataskjema

Skjema for inndata

På oppfordring fra en bruker har jeg laget skjemaer for innhenting av data til simuleringer i SIMIEN.

Skjemaene er i PDF-form og kan fylles ut på skjerm og lagres eller skrives ut. For å kunne lagre utfylte skjemaer er det nødvendig å ha programvare med denne funksjonen innebygd (Acrobat Reader har desverre ikke denne funksjonen, her kan du bare skrive ut skjemaet).

Jeg har laget et skjema for hver inndataside (har ikke tatt med inndatasiden for klima). Skjemaene kan lastes ned under:

inndataskjema.txt · Last modified: 2022/01/21 09:57 by kjell