User Tools

Site Tools


geometri_import

Import av bygningsgeometri

I versjon 6.014 av SIMIEN er det lagt til en ny funksjon i listebasert redigering (finnes i Redigermenyen).

Nederst i dialogboksen er det en ny knapp for importering av bygningselementer fra en tekstfil. Tekstfilen må følge et bestemt format (se nederst i artikkelen for en detaljert beskrivelse av formatet).

Man kan f.eks. generere slike tekstfiler i Excel fra et masseuttak i et CAD-program.

Teksfiler med beskrivelse av formatet og en eksempelfil

geometri_import.txt · Last modified: 2020/01/03 09:30 by kjell