Projekt, zodpovědná osoba:

Výpočet provést pro:

Orientace
Výběr návrhového kritéria:
Požadovaná teplota na povr. [°C]:
Podíl předaného tepla, který je považován za tep. ztrátu (0-1):
Izolační třída (1-6):
Opláštění (vnější povrch)
Rozměry
Průměr potrubí [mm]: Výška potrubí [mm]: Šířka potrubí [mm]:
Délka potrubí [m]: Plocha [m²]: Emisivita neizolovaného povrchu:
Izolace (1. vrstva)
Standardně vyráběná tloušťka izolace [mm]:
Okrajové podmínky výpočtu
Teplota okolí [°C]: Teplota média [°C]:
Rychlost větru [m/s]:
Standardně vyráběná tloušťka izolace [mm]:
Provozní doba [h/rok]:
Náklady na kWh energie:
Emise CO2 [g/kWh]:
Měna:
Standardně vyráběná tloušťka izolace [mm]:
Dodatečná tepelná ztráta vlivem závěsů je do výpočtu zahrnuta ekvivalentní délkou potrubí podle tabulky A.1 normy ČSN EN ISO 12241
Vybrat typ
Ekvivalentní délka potrubí [m]:
Počet kusů:


Doporučené odstupové vzdálenosti

a: 150 mm

b: 50 mm

c: 240 mm

d: 529 mm

e: 340 mm

Ř: 200 mm

H: 200 mm