Brukerverktøy

Nettstedverktøy


revidert_ns3700

NS 3700:2013

Standarden for passivhus og lavenergievaluering av boligbygninger har blitt revidert (hovedsaklig for å gjøre den mer lik NS 3701:2012).

De viktigste endringene er som følger:

  • Krav til varmetapstall er nå begrenset til transmisjonstap og infiltrasjonstap (varmetapstall for ventilasjon er ikke lenger med). Verdiene er også justert noe
  • Minstekrav til U-verdi for vegger, tak og gulv er fjernet, dog må minstekravene i TEK10 overholdes
  • Minstekrav til normalisert kuldebroverdi er endret for klasse 1 (0,04 til 0,05). Det er også mulig å fravike kravet i oppgraderingsprosjekter dersom det er praktisk umulig å tilfredsstille kravet
  • Luftmengdekravet til småhus er nå endret slik at det er på linje med N3010:2007 A1:2011 (varierer etter areal per boenhet). Kravet var tidligere 1,2 uansett størrelse
revidert_ns3700.txt · Sist endret: 2014/05/13 14:13 (ekstern redigering)