Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ny_skala_energimerke

Ny skala for energimerking

Den 1. Juli 2013 vil det bli innført en ny karakterskala for energimerking. Se energimerking.no for hva NVE skriver om bakgrunnen for dette.

I forhold til den gamle skalaen vil den nye slå ulikt ut for ulike bygningskategorier:

 • Småhus: Arealkorreksjonen for A-karakteren er halvert mens grunnkravet er hevet fra 77 til 85. Dette betyr at det blir noe enklere å klare A for store eneboliger og noe vanskeligere for små eneboliger. Det er bare mindre endringer for B og C og en innstramming fra D til F. I forhold til energirammen i TEK10 kommer småhus med flere boenheter veldig gunstig ut. Arealkorreksjonen for en firemannsbolig vil bli mer enn 6 ganger så stor ved energimerking i forhold til TEK10. Hvis firemannsboligen består av 4 leiligheter med 100 m2 bruksareal vil energirammen bli 124 kWh/m2 (netto energibehov) i TEK10 mens kravet til karakter C blir 170 kWh/m2 (levert energi) ved energimerking.
 • Leiligheter: Arealkorreksjonen er også her endret og utslagene blir omtrent de samme som for småhus. Siden arealkorreksjonen i TEK10 er innført for å ta høyde for at små bygninger har større ytterflate i forhold til bruksarealet er det fortsatt noe av et mysterium at man ved energimerking har arealkorreksjon basert på den enkelte leilighets størrelse (i TEK10 er det ingen areakorreksjon for boligblokker). Arealkorreksjon fører til at man får bedre karakterer for små leiligheter.
 • Barnehage: Her er det en generell innstramming for alle karakterer.
 • Kontor: Nesten uendret for A men betydelig lavere for de andre karakterene.
 • Skole: Generell innstramming, mest for dårligere karakterer
 • Universitet og høgskole: Samme som for skole
 • Sykehus: Her er endringene noe mindre men skalaen er strammet noe inn her også
 • Sykehjem: Litt lettere å oppnå A, noe vanskeligere for andre karakterer.
 • Hotell: Innstramming på alle karakterer; mest på de dårlige
 • Idrettsbygg: Litt lettere å klare A, noe vanskeligere for andre karakterer
 • Forretningsbygg: En betydelig innstramming over hele linjen
 • Kulturhus: Også her er skalaen blitt betydelig tøffere
 • Lett industri, verksted: Noe innstramming, særlig for dårligere karakterer

Som det fremgår av oversikten blir den nye karakterskalaen noe strengere for de fleste bygninger men for enkelte bygningskategorier blir det noe enklere å klare A-kravet.

ny_skala_energimerke.txt · Sist endret: 2014/05/13 14:13 (ekstern redigering)