Brukerverktøy

Nettstedverktøy


luftmengde_evaluering

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
luftmengde_evaluering [2019/01/22 14:03]
kjell
luftmengde_evaluering [2019/01/22 14:07] (nåværende versjon)
kjell
Linje 11: Linje 11:
 Siden energimerkingen også er basert på normerte verdier fra NS3031 vil den samme problemstillingen gjøre seg gjeldene her. De alternative luftmengdene brukes derfor også ved energimerkesimuleringen. ​ Siden energimerkingen også er basert på normerte verdier fra NS3031 vil den samme problemstillingen gjøre seg gjeldene her. De alternative luftmengdene brukes derfor også ved energimerkesimuleringen. ​
  
-Når det gjelder evaluering mot passivhusstandardene (NS3700 og NS3701) gjelder mye av samme forholdene som ved evaluering mot TEK. De normerte driftstidene er de samme, men minimum luftmengde er noe lavere for de fleste bygningskategorier (for boligbygg er min. luftmenge lik TEK). I noen tilfeller kan man derfor ende opp med 3 ulike luftemngder ​(reelle, TEK og passivhusevaluering). Vi har likevel valgt å ikke ha ett separat sett med luftmengder/​SFP-faktor,​ delvis av plasshensyn og delvis fordi disse tilfellene er forholdsvis få.+Når det gjelder evaluering mot passivhusstandardene (NS3700 og NS3701) gjelder mye av samme forholdene som ved evaluering mot TEK. De normerte driftstidene er de samme, men minimum luftmengde er noe lavere for de fleste bygningskategorier (for boligbygg er min. luftmenge lik TEK). I noen tilfeller kan man derfor ende opp med 3 ulike luftmengder ​(reelle, TEK og passivhusevaluering). Vi har likevel valgt å ikke ha ett separat sett med luftmengder/​SFP-faktor ​for passivhusevalueringer, delvis av plasshensyn og delvis fordi disse tilfellene er forholdsvis få.
  
 Ved passivhusevalueringer brukes derfor samme luftmengder som ved andre evalueringer. ​ Ved passivhusevalueringer brukes derfor samme luftmengder som ved andre evalueringer. ​
luftmengde_evaluering.txt · Sist endret: 2019/01/22 14:07 av kjell