Brukerverktøy

Nettstedverktøy


introduksjon

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
introduksjon [2015/01/28 10:40]
kjell
introduksjon [2016/01/27 21:39] (nåværende versjon)
kjell [Aktiv inndataside]
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Programvinduet ===== ===== Programvinduet =====
-|{{wiki:programvindu.jpg|programvindu}}|+|{{wiki:programvindu6.jpg?640|programvindu}}|
  
 Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder: Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder:
Linje 11: Linje 11:
  
 ===== Menylinje og knapperad ===== ===== Menylinje og knapperad =====
-|{{wiki:menylinje.png|menylinje og knapperad}}|+|{{wiki:menylinje6.jpg?640|menylinje og knapperad}}|
  
 Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene. Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene.
Linje 29: Linje 29:
   * **Lagre:** Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-S {{file_save.png}})   * **Lagre:** Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-S {{file_save.png}})
   * **Lagre som:** Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil)   * **Lagre som:** Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil)
-  * **Importer fra SCIAQ:** Henter ​inn en prosjektfil laget i SCIAQ((SCIAQ er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne)+  * **Importer fra XML-fil:** Henter ​inndata fra en XML-fil. Formatet kan være gbXML (et format som støttes av CAD-applikasjonereller et internt XML-formal definert av ProgramByggerne. 
 +  * **Eksporter til XML-fil:** Lagrer inndata i en XML-fil.
   * **Importer fra Inneklima i Bygninger:​** Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger((Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne))   * **Importer fra Inneklima i Bygninger:​** Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger((Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne))
   * **Lås opp:** Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se [[nedlasting]])   * **Lås opp:** Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se [[nedlasting]])
Linje 43: Linje 44:
   * **Konstruksjonsdatabase:​** Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D)   * **Konstruksjonsdatabase:​** Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D)
   * **Ekspertverdier:​** Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E)   * **Ekspertverdier:​** Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E)
-  * **Globale endringer:​** Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata+  * **Globale endringer:​** Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata ​(søk -erstatt) 
 +  * **Listebasert redigering:​** Gir mulighet til å endre inndata for flere elementer av samme type
   * **Klipp ut:** Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-X {{wiki:​edit_cut.png}})   * **Klipp ut:** Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-X {{wiki:​edit_cut.png}})
   * **Kopierer:​** Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-C {{wiki:​edit_copy.png}})   * **Kopierer:​** Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-C {{wiki:​edit_copy.png}})
Linje 69: Linje 71:
   * **Oppvarming:​** Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:​heating.png}})   * **Oppvarming:​** Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:​heating.png}})
   * **Lokal kjøling:** Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:​cooling.png}})   * **Lokal kjøling:** Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:​cooling.png}})
 +  * **Solcellepanel:​** PV-system for bygningsintegrert produksjon av el. (Knapperad: {{wiki:​solcelle.png}})
 +  * **Tiltak:** Tiltak for å spare energi (Knapperad: {{wiki:​tiltak.png}})
   * **Simulering av dim. sommerforhold:​** Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: {{wiki:​summer_sim.png}})   * **Simulering av dim. sommerforhold:​** Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: {{wiki:​summer_sim.png}})
   * **Simulering av dim. vinterforhold:​** Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: {{wiki:​winter_sim.png}})   * **Simulering av dim. vinterforhold:​** Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: {{wiki:​winter_sim.png}})
   * **Simulering av et helt år:** Simulering av årlig energibruk (Knapperad: {{wiki:​year_sim.png}})   * **Simulering av et helt år:** Simulering av årlig energibruk (Knapperad: {{wiki:​year_sim.png}})
-  * **Evaluering mot byggeforskrifter:​** Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10) (Knapperad: {{wiki:​eval_sim.png}})+  * **Evaluering mot byggeforskrifter:​** Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10/16) (Knapperad: {{wiki:​eval_sim.png}})
   * **Energimerking:​** Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: {{energymark.png}})   * **Energimerking:​** Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: {{energymark.png}})
   * **Passivhusevaluering:​** Evaluering mot lavenergi/​passivhuskriterier (Knapperad: {{wiki:​passivhus.png}})   * **Passivhusevaluering:​** Evaluering mot lavenergi/​passivhuskriterier (Knapperad: {{wiki:​passivhus.png}})
 +  * **Lønnsomhet tiltak:** Beregning av lønnsomheten til tiltakene (Knapperad: {{wiki:​lonnsom_sim.png}})
  
 ==== Vismenyen ==== ==== Vismenyen ====
Linje 91: Linje 96:
  
  
- +===== Inndataelementer ​=====
- +
-===== Liste med inndataelementer ​===== +
-|{{inndataliste.jpg|Liste med inndataelementer}}|+
  
 Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn. Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn.
Linje 110: Linje 112:
 Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget,​ internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg. Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget,​ internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg.
  
-Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er fem typer simuleringer:​+Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er sju typer simuleringer:​
  
   - {{wiki:​summer_sim.png}} Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling.   - {{wiki:​summer_sim.png}} Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling.
   - {{wiki:​winter_sim.png}} Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur.   - {{wiki:​winter_sim.png}} Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur.
   - {{wiki:​year_sim.png}} Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis.   - {{wiki:​year_sim.png}} Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis.
-  - {{wiki:​eval_sim.png}} Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10))).+  - {{wiki:​eval_sim.png}} Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10/16).
   - {{wiki:​energymark.png}} Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se [[energimerking|Energimerking av bygninger]]).   - {{wiki:​energymark.png}} Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se [[energimerking|Energimerking av bygninger]]).
-  - {{wiki:​passivhus.png}} Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/Prosjektrapport 42.+  - {{wiki:​passivhus.png}} Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/NS3701 
 +  - {{wiki:​lonnsom_sim.png}} Lønnsomhet tiltak. Beregning av energibesparelse og lønnsomhet for tiltak.
  
  
Linje 131: Linje 134:
 [[bruk|Generelt om bruk av SIMIEN]] [[bruk|Generelt om bruk av SIMIEN]]
  
-[[eksempel|Eksempler]]+[[eksempler|Eksempler]]
  
 [[start|Tilbake til startsiden]] [[start|Tilbake til startsiden]]
  
introduksjon.1422438023.txt.gz · Sist endret: 2015/01/28 10:40 av kjell