Brukerverktøy

Nettstedverktøy


introduksjon

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
introduksjon [2014/05/13 14:13]
127.0.0.1 ekstern redigering
introduksjon [2016/01/27 21:39] (nåværende versjon)
kjell [Aktiv inndataside]
Linje 2: Linje 2:
  
 ===== Programvinduet ===== ===== Programvinduet =====
-|{{programvindu.jpg|programvindu}}|+|{{wiki:​programvindu6.jpg?640|programvindu}}|
  
 Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder: Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder:
Linje 11: Linje 11:
  
 ===== Menylinje og knapperad ===== ===== Menylinje og knapperad =====
-|{{menylinje.png|menylinje og knapperad}}|+|{{wiki:​menylinje6.jpg?640|menylinje og knapperad}}|
  
 Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene. Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene.
Linje 29: Linje 29:
   * **Lagre:** Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-S {{file_save.png}})   * **Lagre:** Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-S {{file_save.png}})
   * **Lagre som:** Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil)   * **Lagre som:** Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil)
-  * **Importer fra SCIAQ:** Henter ​inn en prosjektfil laget i SCIAQ((SCIAQ er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne)+  * **Importer fra XML-fil:** Henter ​inndata fra en XML-fil. Formatet kan være gbXML (et format som støttes av CAD-applikasjonereller et internt XML-formal definert av ProgramByggerne. 
 +  * **Eksporter til XML-fil:** Lagrer inndata i en XML-fil.
   * **Importer fra Inneklima i Bygninger:​** Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger((Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne))   * **Importer fra Inneklima i Bygninger:​** Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger((Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne))
   * **Lås opp:** Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se [[nedlasting]])   * **Lås opp:** Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se [[nedlasting]])
Linje 43: Linje 44:
   * **Konstruksjonsdatabase:​** Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D)   * **Konstruksjonsdatabase:​** Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D)
   * **Ekspertverdier:​** Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E)   * **Ekspertverdier:​** Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E)
-  * **Globale endringer:​** Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata +  * **Globale endringer:​** Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata ​(søk -erstatt) 
-  * **Klipp ut:** Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-X {{edit_cut.png}}) +  * **Listebasert redigering:​** Gir mulighet til å endre inndata for flere elementer av samme type 
-  * **Kopierer:​** Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-C {{edit_copy.png}}) +  * **Klipp ut:** Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-X {{wiki:edit_cut.png}}) 
-  * **Lim inn:** Setter inn inndataelementet på utklippstavlen etter aktivt element (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-V {{edit_paste.png}}) +  * **Kopierer:​** Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-C {{wiki:edit_copy.png}}) 
-  * **Slett:** Fjerner aktivt inndataelement (Tastatur/​knapperad:​ Delete {{edit_delete.png}}) +  * **Lim inn:** Setter inn inndataelementet på utklippstavlen etter aktivt element (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-V {{wiki:edit_paste.png}}) 
-  * **Angre:** Angrer siste sletting eller klipp ut (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-Z {{edit_undo.png}})+  * **Slett:** Fjerner aktivt inndataelement (Tastatur/​knapperad:​ Delete {{wiki:edit_delete.png}}) 
 +  * **Angre:** Angrer siste sletting eller klipp ut (Tastatur/​knapperad:​ Ctrl-Z {{wiki:edit_undo.png}})
  
 ==== Legg inn menyen ==== ==== Legg inn menyen ====
Linje 54: Linje 56:
 Denne menyen brukes til å bygge opp inndatabeskrivelsen av bygningen som skal simuleres og inneholder følgende valg: Denne menyen brukes til å bygge opp inndatabeskrivelsen av bygningen som skal simuleres og inneholder følgende valg:
  
-  * **Rom/​sone:​** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{zone.png}}) +  * **Rom/​sone:​** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{wiki:zone.png}}) 
-  * **Fasade:** Yttervegg (kan inneholde vinduer og dører) (Knapperad: {{wall.png}}) +  * **Fasade:** Yttervegg (kan inneholde vinduer og dører) (Knapperad: {{wiki:wall.png}}) 
-  * **Tak:** Yttertak (mot friluft) ​ (Knapperad: {{roof.png}}) +  * **Tak:** Yttertak (mot friluft) ​ (Knapperad: {{wiki:roof.png}}) 
-  * **Rom/​sone:​** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{zone.png}}) +  * **Rom/​sone:​** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{wiki:zone.png}}) 
-  * **Gulv (gulv på grunn):** Gulv (mot friluft, på grunn eller mot uoppv. sone) (Knapperad: {{floor.png}}) +  * **Gulv (gulv på grunn):** Gulv (mot friluft, på grunn eller mot uoppv. sone) (Knapperad: {{wiki:floor.png}}) 
-  * **Skillekonstruksjon:​** Skillevegger og etasjeskillere mot sone som ikke er med i simuleringen (Knapperad: {{part_con.png}}) +  * **Skillekonstruksjon:​** Skillevegger og etasjeskillere mot sone som ikke er med i simuleringen (Knapperad: {{wiki:part_con.png}}) 
-  * **Sonekobling:​** Vegg, gulv eller tak mot sone som er med i simuleringen ​ (Knapperad: {{zone_con.png}}) +  * **Sonekobling:​** Vegg, gulv eller tak mot sone som er med i simuleringen ​ (Knapperad: {{wiki:zone_con.png}}) 
-  * **Ytterdør(er):​** En eller flere like ytterdører (ligger alltid i en fasade) (Knapperad: {{door.png}}) +  * **Ytterdør(er):​** En eller flere like ytterdører (ligger alltid i en fasade) (Knapperad: {{wiki:door.png}}) 
-  * **Vinduer:​** Et eller flere like vinduer (ligger alltid i en fasade) (Knapperad: {{window.png}}) +  * **Vinduer:​** Et eller flere like vinduer (ligger alltid i en fasade/tak) (Knapperad: {{wiki:window.png}}) 
-  * **CAV ventilasjon:​** Ventilasjon med konstante luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{ventilasjon.png}}) +  * **CAV ventilasjon:​** Ventilasjon med konstante luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{wiki:ventilasjon.png}}) 
-  * **VAV ventilasjon:​** Ventilasjon med variabel luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{vav.png}}) +  * **VAV ventilasjon:​** Ventilasjon med variabel luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{wiki:vav.png}}) 
-  * **Vinduslufting:​** Luftskifte gjennom åpninger i klimaskjermen (Knapperad: {{window_a.png}}) +  * **Vinduslufting:​** Luftskifte gjennom åpninger i klimaskjermen (Knapperad: {{wiki:window_a.png}}) 
-  * **Internlaster:​** Belysning, teknisk utstyr, personer og oppv. av tappevann (Knapperad: {{int_gain.png}}) +  * **Internlaster:​** Belysning, teknisk utstyr, personer og oppv. av tappevann (Knapperad: {{wiki:int_gain.png}}) 
-  * **Oppvarming:​** Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{heating.png}}) +  * **Oppvarming:​** Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:heating.png}}) 
-  * **Lokal kjøling:** Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{cooling.png}}) +  * **Lokal kjøling:** Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:cooling.png}}) 
-  * **Simulering av dim. sommerforhold:​** Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: {{summer_sim.png}}) +  * **Solcellepanel:​** PV-system for bygningsintegrert produksjon av el. (Knapperad: {{wiki:​solcelle.png}}) 
-  * **Simulering av dim. vinterforhold:​** Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: {{winter_sim.png}}) +  * **Tiltak:** Tiltak for å spare energi (Knapperad: {{wiki:​tiltak.png}}) 
-  * **Simulering av et helt år:** Simulering av årlig energibruk (Knapperad: {{year_sim.png}}) +  * **Simulering av dim. sommerforhold:​** Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: {{wiki:summer_sim.png}}) 
-  * **Evaluering mot byggeforskrifter:​** Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10) (Knapperad: {{eval_sim.png}})+  * **Simulering av dim. vinterforhold:​** Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: {{wiki:winter_sim.png}}) 
 +  * **Simulering av et helt år:** Simulering av årlig energibruk (Knapperad: {{wiki:year_sim.png}}) 
 +  * **Evaluering mot byggeforskrifter:​** Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10/16) (Knapperad: {{wiki:eval_sim.png}})
   * **Energimerking:​** Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: {{energymark.png}})   * **Energimerking:​** Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: {{energymark.png}})
-  * **Passivhusevaluering:​** Evaluering mot lavenergi/​passivhuskriterier (Knapperad: {{passivhus.png}})+  * **Passivhusevaluering:​** Evaluering mot lavenergi/​passivhuskriterier (Knapperad: {{wiki:passivhus.png}}) 
 +  * **Lønnsomhet tiltak:** Beregning av lønnsomheten til tiltakene (Knapperad: {{wiki:​lonnsom_sim.png}})
  
 ==== Vismenyen ==== ==== Vismenyen ====
Linje 86: Linje 91:
 Denne menyen har følgende valg: Denne menyen har følgende valg:
  
-  * **Innholdsfortegnelse:​** Åpner hjelpeteksten i et eget vindu og viser innholdsfortegnelsen (Tastatur/​knapperad:​ F1 {{help.png}})+  * **Innholdsfortegnelse:​** Åpner hjelpeteksten i et eget vindu og viser innholdsfortegnelsen (Tastatur/​knapperad:​ F1 {{wiki:help.png}})
   * **Om SIMIEN:** Kort om programmet, versjonsnummer og lisensinformasjon.   * **Om SIMIEN:** Kort om programmet, versjonsnummer og lisensinformasjon.
  
  
  
- +===== Inndataelementer ​=====
- +
-===== Liste med inndataelementer ​===== +
-|{{inndataliste.jpg|Liste med inndataelementer}}|+
  
 Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn. Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn.
Linje 100: Linje 102:
 Når du starter et nytt prosjekt vil listen inneholde tre elementer: Når du starter et nytt prosjekt vil listen inneholde tre elementer:
  
-  - {{climate.png}} Her velger du klimasted for bygningen +  - {{wiki:climate.png}} Her velger du klimasted for bygningen 
-  - {{project.png}} Prosjektdata (valg av bl.a. bygningskategori) +  - {{wiki:project.png}} Prosjektdata (valg av bl.a. bygningskategori) 
-  - {{energy.png}} Valg av energikilder,​ innlegging av energipriser og virkningsgrader+  - {{wiki:energy.png}} Valg av energikilder,​ innlegging av energipriser og virkningsgrader
  
 Disse tre elementene må være med i alle prosjekter (kan ikke slettes eller kopieres). Disse tre elementene må være med i alle prosjekter (kan ikke slettes eller kopieres).
Linje 110: Linje 112:
 Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget,​ internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg. Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget,​ internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg.
  
-Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er fem typer simuleringer:​+Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er sju typer simuleringer:​
  
-  - {{summer_sim.png}} Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling. +  - {{wiki:summer_sim.png}} Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling. 
-  - {{winter_sim.png}} Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur. +  - {{wiki:winter_sim.png}} Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur. 
-  - {{year_sim.png}} Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis. +  - {{wiki:year_sim.png}} Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis. 
-  - {{eval_sim.png}} Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10))). +  - {{wiki:eval_sim.png}} Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10/16). 
-  - {{energymark.png}} Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se [[energimerking|Energimerking av bygninger]]). +  - {{wiki:energymark.png}} Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se [[energimerking|Energimerking av bygninger]]). 
-  - {{passivhus.png}} Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/Prosjektrapport 42.+  - {{wiki:passivhus.png}} Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/NS3701 
 +  - {{wiki:​lonnsom_sim.png}} Lønnsomhet tiltak. Beregning av energibesparelse og lønnsomhet for tiltak.
  
  
 ===== Aktiv inndataside ===== ===== Aktiv inndataside =====
-|{{inndataelement.jpg|Inndataside}}|+|{{wiki:inndataelement.jpg|Inndataside}}|
  
 Inndatasiden finnes i den høyre delen av programvinduet og viser alltid valgt [[introduksjon#​Liste med inndataelementer|inndataelement]]. ​ Inndatasiden finnes i den høyre delen av programvinduet og viser alltid valgt [[introduksjon#​Liste med inndataelementer|inndataelement]]. ​
Linje 131: Linje 134:
 [[bruk|Generelt om bruk av SIMIEN]] [[bruk|Generelt om bruk av SIMIEN]]
  
-[[eksempel|Eksempler]]+[[eksempler|Eksempler]]
  
 [[start|Tilbake til startsiden]] [[start|Tilbake til startsiden]]
  
introduksjon.1399983230.txt.gz · Sist endret: 2015/01/28 10:36 (ekstern redigering)