Brukerverktøy

Nettstedverktøy


energimerking_soner

Energimerking av bygninger med flere seksjoner

Ved energimerking er det noen ganger nødvendig å dele opp bygningen annerledes enn det man gjør ved evaluering mot TEK. Dette gjelder f.eks. ved følgende forhold:

1. Hvis bygget har flere utleiedeler (hver enkelt leietaker skal ha egen energiattest).
2. For boligbygg med flere boenheter skal det normalt utarbeides en energiattest pr boenhet.

I tidligere versjoner av SIMIEN ble alle soner alltid tatt med ved energimerkesimuleringen. Man måtte derfor lage en inndatafil for hver energimerkeattest.

I versjon 6.006 er det lagt inn en mulighet til å velge hvilke soner som skal tas med i elementet for energimerking. Dette betyr at man kan bruke samme fil for evaluering mot TEK og energimerking. Man legger inn ett element for hver energimerkeattest som skal tas ut.

Det er et par forutsetninger som må være på plass for å bruke denne funksjonen:

Ved energimerking brukes dekningsgradene og systemvirkningsgradene gitt i elementet for energiforsyning. Hvis energiforsyningen varierer i de ulike bygningsdelene må man dele opp i ulike filer som før.

Kravet til luftmengder for boliger er avhengig av av boenhetenes størrelse. Ved evaluering mot TEK er det gjennomsnittlig størrelse inkludert fellesarealer som ligger til grunn for kravet, ved energimerking vil kravet settes for hver enkelt leilighet. Når man bruker metoden her må man passe på å legge inn korrekte luftmengder i hver boenhet.

I tillegg til dette er det gjort slik at eventuelle energileveranser fra solcellepaneler fordeles etter andelen av bruksareal som finnes i den delen som energimerkes.

energimerking_soner.txt · Sist endret: 2017/05/10 13:56 av kjell