Brukerverktøy

Nettstedverktøy


energimerking_i_simien

Foreløpig energimerking i SIMIEN

Energimerkeordningen var opprinnelig annonsert å tre i kraft fra 1. Januar 2010. Som mange har fått med seg ble denne utsatt 6 måneder av Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (OED). Hovedgrunnen til dette var etter sigende fordi bioløsninger, og spesifikt vedfyring kom dårlig ut av ordningen.

Det har vært mye diskusjon om hvordan energimerkeordningen skal innrettes, både før og etter nyttår. Det opprinnelige valget på levert energi er omstridt fordi varmeløsninger basert på bio- og fjernvarme kommer dårlig ut i forhold til rene elektrisk basert varmesystemer. I et hus bygget etter dagens forskrifter som varmes opp med et vannbasert bio-anlegg (pellets), vil levert energi bli ca. 15 % høyere enn et hus med direkte elektrisk oppvarming. Dette kan ofte føre til at et hus med biobasert oppvarming kan få en karakter dårligere enn helt likt hus basert på direkte elektrisk fyring. Det er klart at en slik ordning er lite gunstig for de som leverer biobasert løsninger, og den bryter også med politiske målsetninger om mer bruk av biobrensel til oppvarming.

På bakgrunn av dette, og uttalelser fra Terje-Riis Johansen om at Bio skal komme gunstigere ut med en revidert ordning, er det sannsynlig at merkeordningen vil bli betydelig modifisert før den skal bli obligatorisk fra sommeren 2010.

ProgramByggerne har allikevel valgt å legge inn den foreløpige og frivillige merkeordningen, ut fra den kravspesifikasjonen som foreligger fra NVE per dags dato. Dette fordi mange brukere av SIMIEN etterspør dette, og at ambisiøse aktører i markedet allerede etterspør energimerking.

Det er også usikkert, så langt vi kan vurdere, om et energimerke beregnet etter den foreløpige/frivillige ordningen kan brukes som offisielt energimerke etter at den obligatoriske ordningen har trådt i kraft fra sommeren 2010, i og med at det forventes betydelige endringer i merkeordningen.

Etter implementering av den foreløpige kravspesifikasjonen fra NVE ser vi også at metodikken lider av en god del andre brister og mindre logiske løsninger. Dette er ting som vi også forventer blir rettet opp/endret i tiden fram mot sommeren 2010.

ProgramByggerne vil med dette melde at det er en risiko for at den foreløpig implementerte energimerkingen i SIMIEN ikke vil kunne brukes som energimerke i den obligatoriske energimerkeordningen som forventes innført 1. Juli 2010. Videre ber vi om at spørsmål om metodikk og forslag til endringer i energimerkeordningen rettes til NVE.

energimerking_i_simien.txt · Sist endret: 2014/05/13 14:13 (ekstern redigering)