Brukerverktøy

Nettstedverktøy


eksempel_kontor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
eksempel_kontor [2016/01/27 09:49]
kjell [Energibehov (årssimulering)]
eksempel_kontor [2016/01/27 09:55] (nåværende versjon)
kjell [Passivhusevaluering]
Linje 548: Linje 548:
 Vi ligger også noe under kravet for energirammen. Legg merke til at årlig energibehov er betydelig større her enn ved årssimuleringen. Grunnen til dette er at det ved evaluering brukes Oslo-klima, andre internlaster og driftstider. Vi ligger også noe under kravet for energirammen. Legg merke til at årlig energibehov er betydelig større her enn ved årssimuleringen. Grunnen til dette er at det ved evaluering brukes Oslo-klima, andre internlaster og driftstider.
  
-{{energiramme_tek10.png|Energiramme}}+{{energiramme_tek10.png?640|Energiramme}}
  
 Vi kan også teste ut hvordan bygningen klarer seg mot forskriftene som ble introdusert i 2016 (TEK16). For å gjøre dette trenger vi bare å gå tilbake å velge "​TEK16"​ og kjøre en ny evaluering. Vi kan også teste ut hvordan bygningen klarer seg mot forskriftene som ble introdusert i 2016 (TEK16). For å gjøre dette trenger vi bare å gå tilbake å velge "​TEK16"​ og kjøre en ny evaluering.
Linje 556: Linje 556:
 Vi ser her at bygningen ikke tilfredsstiller hverken energiramme eller minstekrav. Bygningen vil derfor __ikke__ tilfredsstille byggeforskriftene av 2015. Vi ser her at bygningen ikke tilfredsstiller hverken energiramme eller minstekrav. Bygningen vil derfor __ikke__ tilfredsstille byggeforskriftene av 2015.
  
-{{wiki:​energiramme_tek15.png}}+{{wiki:​energiramme_tek15.png?640}}
  
 Netto energibehov ligger et godt stykke over den nye energirammen for kontorbygg. Netto energibehov ligger et godt stykke over den nye energirammen for kontorbygg.
Linje 592: Linje 592:
 Hvis vi ser på varmetapsbudsjettet viser dette at bygningskroppen må forbedres noe for å klare kravet. Hvis vi ser på varmetapsbudsjettet viser dette at bygningskroppen må forbedres noe for å klare kravet.
  
-{{wiki:energiytelse_lavenergi.png}}+{{wiki:energiytelse_lavenergi2.png}}
  
 Tabellen med energiytelse viser at energibehovet for oppvarming ligger et stykke over kravet. Tabellen med energiytelse viser at energibehovet for oppvarming ligger et stykke over kravet.
eksempel_kontor.1453884596.txt.gz · Sist endret: 2016/01/27 09:49 av kjell