Brukerverktøy

Nettstedverktøy


eksempel_kontor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
eksempel_kontor [2015/12/04 14:11]
kjell
eksempel_kontor [2016/01/27 09:55] (nåværende versjon)
kjell [Passivhusevaluering]
Linje 3: Linje 3:
 Et mindre kontorbygg med fire kontorer og et møterom skal simuleres. Et mindre kontorbygg med fire kontorer og et møterom skal simuleres.
  
-{{wiki:​floorplan.jpg|Snittegning og romfordeling}}+{{wiki:​floorplan.jpg?550}}
 ^ Størrelse rom ^^ ^ Størrelse rom ^^
 | Kontor 1 og 2  |  4.5 x 3.5 meter | | Kontor 1 og 2  |  4.5 x 3.5 meter |
Linje 462: Linje 462:
 Standardverdiene for vintersimuleringen er satt opp for å simulere 3 driftsdøgn med dimensjonerende vinterforhold. Vi velger her å beholde dette oppsettet. Standardverdiene for vintersimuleringen er satt opp for å simulere 3 driftsdøgn med dimensjonerende vinterforhold. Vi velger her å beholde dette oppsettet.
  
-{{wiki:vintersim.png|Simuleringsdata}}+{{wiki:vintersim3.png|Simuleringsdata}}
  
 Går derfor rett på //Start simulering//​ Går derfor rett på //Start simulering//​
Linje 493: Linje 493:
 Den første tabellen viser årlig netto energibehov. Den første tabellen viser årlig netto energibehov.
  
-{{wiki:netto_energibohov.png}}+{{wiki:netto_energibehov.png}}
  
 Vi ser her at netto energibehov ligger på forventet nivå for et kontorbygg bygget etter TEK10. Vi ser her at netto energibehov ligger på forventet nivå for et kontorbygg bygget etter TEK10.
Linje 499: Linje 499:
 Levert energi til bygningen er lavere enn netto energibehov pga. varmepumpen. ​ Levert energi til bygningen er lavere enn netto energibehov pga. varmepumpen. ​
  
-{{wiki:levert_energi.png}}+{{wiki:levert_energi6.png}}
  
 Litt lenger ned finner vi et varmetapsbudsjett som viser fordelingen av varmetapet i bygningen. Litt lenger ned finner vi et varmetapsbudsjett som viser fordelingen av varmetapet i bygningen.
Linje 518: Linje 518:
   * Faste settpunkttemperaturer for oppvarmingsanlegget   * Faste settpunkttemperaturer for oppvarmingsanlegget
  
-Vi er i en overgangsfase mellom forskriftene som kom i 2010 (TEK10) og 2015 (TEK15), vi velger her først å evaluere mot forskriftene fra 2010.+Vi er i en overgangsfase mellom forskriftene som kom i 2010 (TEK10) og 2016 (TEK16), vi velger her først å evaluere mot forskriftene fra 2010.
  
 SIMIEN setter de fleste verdier automatisk ved evaluering, et unntak er der det er innstallert automatisk styring av belysningen (tilstedeværelse og/eller dagslys). Her kan det legges inn en annen redusert effekt. Dette er ikke aktuelt her. SIMIEN setter de fleste verdier automatisk ved evaluering, et unntak er der det er innstallert automatisk styring av belysningen (tilstedeværelse og/eller dagslys). Her kan det legges inn en annen redusert effekt. Dette er ikke aktuelt her.
  
-{{wiki:​evaluering.png|Evaluering}}+{{eval_sim.png}}
  
 Ved evaluering skal det presenteres en tabell med et sammendrag av inndataverdiene som er brukt i bygningsbeskrivelsen. Hver enkelt verdi i sammendraget skal dokumenteres med referanser til hvor verdien er hentet fra (tegninger, datablad produsenter,​ standarder). Ved evaluering skal det presenteres en tabell med et sammendrag av inndataverdiene som er brukt i bygningsbeskrivelsen. Hver enkelt verdi i sammendraget skal dokumenteres med referanser til hvor verdien er hentet fra (tegninger, datablad produsenter,​ standarder).
Linje 534: Linje 534:
 Første tabell er et sammendrag som gir en oversikt over hele evalueringen. Første tabell er et sammendrag som gir en oversikt over hele evalueringen.
  
-{{wiki:​sammendragevaluering.png|Resultater evaluering}}+{{sammendrag_tek10.png}}
  
 Vi ser her at bygningen ikke tilfredsstiller kravene i energitiltaksmodellen,​ men at både varmetapsrammen,​ energirammen og minstekravene tilfredsstilles. Bygningen vil derfor tilfredsstille byggeforskriftene. Vi ser her at bygningen ikke tilfredsstiller kravene i energitiltaksmodellen,​ men at både varmetapsrammen,​ energirammen og minstekravene tilfredsstilles. Bygningen vil derfor tilfredsstille byggeforskriftene.
  
-Hvis vi ser nærmere på hvorfor bygningen ikke tilfredsstiller kravene i energitiltakene finner vi at det er U-verdien til yttervegger og lekkasjetallet som er for dårlig.+Hvis vi ser nærmere på hvorfor bygningen ikke tilfredsstiller kravene i energitiltakene finner vi at det er U-verdien til yttervegger, varmegjenvinneren ​og lekkasjetallet som er for dårlig.
  
-{{wiki:​energitiltak.png|Energitiltak}}+{{energitiltak_tek10.png|Energitiltak}}
  
 Derimot vil den gode U-verdien til vinduene og virkningsgraden til gjenvinneren gjøre at vi klarer kravet til varmetapstall. Derimot vil den gode U-verdien til vinduene og virkningsgraden til gjenvinneren gjøre at vi klarer kravet til varmetapstall.
  
-{{wiki:​varmetapstall.png|Varmetapsbudsjett}}+{{omfordeling_tek10.png|Varmetapsbudsjett}}
  
 Vi ligger også noe under kravet for energirammen. Legg merke til at årlig energibehov er betydelig større her enn ved årssimuleringen. Grunnen til dette er at det ved evaluering brukes Oslo-klima, andre internlaster og driftstider. Vi ligger også noe under kravet for energirammen. Legg merke til at årlig energibehov er betydelig større her enn ved årssimuleringen. Grunnen til dette er at det ved evaluering brukes Oslo-klima, andre internlaster og driftstider.
  
-{{wiki:​energiramme.png|Energiramme}}+{{energiramme_tek10.png?640|Energiramme}}
  
 +Vi kan også teste ut hvordan bygningen klarer seg mot forskriftene som ble introdusert i 2016 (TEK16). For å gjøre dette trenger vi bare å gå tilbake å velge "​TEK16"​ og kjøre en ny evaluering.
 +
 +{{sammendrag_tek15.png}}
 +
 +Vi ser her at bygningen ikke tilfredsstiller hverken energiramme eller minstekrav. Bygningen vil derfor __ikke__ tilfredsstille byggeforskriftene av 2015.
 +
 +{{wiki:​energiramme_tek15.png?​640}}
 +
 +Netto energibehov ligger et godt stykke over den nye energirammen for kontorbygg.
 +
 +{{wiki:​minstekrav_tek15.png}}
 +
 +Grunnen til av vi ikke klarer minstekravene er at lekkasjetallet er litt for høyt. Totalt sett må bygningskroppen forbedres en del for å klare de nye forskriftene (en bedre varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget vil også hjelpe).
  
 ==== Energimerking ==== ==== Energimerking ====
Linje 556: Linje 569:
 Resultatene av energimerkingen kan lagres i to filer, en normal SIMIEN resultatfil og en xml-fil som kan lastes opp i energimerkesystemet. Resultatene av energimerkingen kan lagres i to filer, en normal SIMIEN resultatfil og en xml-fil som kan lastes opp i energimerkesystemet.
  
-{{wiki:energimerke3.png|Inndata energimerke}}+{{wiki:energimerke_ny.png}}
  
 Etter å ha trykket på //Start energimerking//​ kommer det opp et vindu med energimerket. Etter å ha trykket på //Start energimerking//​ kommer det opp et vindu med energimerket.
  
-{{wiki:energimerke2.png|Energimerke}} +{{wiki:energikarakter.png|Energimerke}}
- +
-Hovedgrunnen til at det blir en B-karakter og ikke en C som man ville forvente etter evaluering mot byggeforskrifter er varmepumpen. Varmepumpen gjør også at fargen på merket blir gul og ikke rød.+
  
 +Som forventet ligger får vi en C for en bygning som er bygget etter TEK 10 (vi ligger nær en B på grunn av varmepumpen). Varmepumpen gjør også at fargen på merket blir gul og ikke rød (63,9 % av oppvarmingsbehovet dekkes av el., resten er "​gratisvarme"​ fra varmepumpen).
  
 ==== Passivhusevaluering ==== ==== Passivhusevaluering ====
 Her er det mulig å evaluere bygningen mot lavenergi/​passivhuskriterier. Kriteriene er mer omfattende og strengere enn de som brukes ved evaluering mot byggeforskriftene. Her er det mulig å evaluere bygningen mot lavenergi/​passivhuskriterier. Kriteriene er mer omfattende og strengere enn de som brukes ved evaluering mot byggeforskriftene.
 +
 +{{wiki:​lavenergi_ny.png}}
  
 Vi velger her å evaluere mot lavenergikriteriene. Vi velger her å evaluere mot lavenergikriteriene.
  
-{{wiki:lavenergi.png|Lavenergikriterier}}+{{wiki:resultat_lavenergi.png}}
  
 Resultatene viser at denne bygningen ikke oppfyller kriteriene. Resultatene viser at denne bygningen ikke oppfyller kriteriene.
  
-{{wiki:resultatlavenergi.png|Resultat}}+{{wiki:varmetap_lavenergi.png}}
  
-Hvis vi ser på varmetapsbudsjettet viser dette at bygningskroppen må forbedres ​en del for å klare kravet.+Hvis vi ser på varmetapsbudsjettet viser dette at bygningskroppen må forbedres ​noe for å klare kravet.
  
-{{wiki:varmetapsbudsjett3.png|Varmetapsbudsjett}}+{{wiki:energiytelse_lavenergi2.png}}
  
-Tabellen med energiytelse viser at energibehovet for oppvarming ligger ​langt over kravet. CO2-utslippet ligger like over kravet, hovedgrunnen til dette er varmepumpen som gjør at levert energi ligger lavt.+Tabellen med energiytelse viser at energibehovet for oppvarming ligger ​et stykke ​over kravet.
  
-{{wiki:energiytelse.png|Energiytelse}}+{{wiki:minstekrav_lavenergi.png|Minstekrav}}
  
-Når det gjelder minstekrav er det yttervegger og lekkasjetall ​som ikke overholder kravet.+Når det gjelder minstekrav er det lekkasjetallet ​som ikke overholder kravet.
  
-{{wiki:​minstekrav.png|Minstekrav}} 
  
eksempel_kontor.1449234691.txt.gz · Sist endret: 2015/12/04 14:11 av kjell