Brukerverktøy

Nettstedverktøy


co2_faktor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
co2_faktor [2018/11/01 13:51]
kjell
co2_faktor [2018/11/01 13:51] (nåværende versjon)
kjell
Linje 1: Linje 1:
-==== Standardverdier for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor ====+==== Standardverdier for CO2-faktor ====
  
 I elementet for energiforsyning er det et felt for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene). I elementet for energiforsyning er det et felt for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).
  
-I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere ​CO2-faktor på 75 g/kWh.+I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere ​CO<​sub>​2</​sub>​-faktor på 75 g/kWh.
  
co2_faktor.1541076689.txt.gz · Sist endret: 2018/11/01 13:51 av kjell