Brukerverktøy

Nettstedverktøy


co2_faktor

**Dette er en gammel utgave av dokumentet!** ----

A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

==== Standardverdier for CO2-utslipp ==== I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-utslipp((Strengt tatt er den riktige termen CO2-ekvivalenter side andre klimagasser også skal regnes med. I denne sammenheng er det eventuelle utslipp av metan som kan regnes inn CO2-faktoren)) for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene). I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh.

co2_faktor.1541075850.txt.gz · Sist endret: 2018/11/01 13:37 av kjell