Brukerverktøy

Nettstedverktøy


co2_faktor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
co2_faktor [2018/11/01 13:27]
kjell opprettet
co2_faktor [2018/11/01 13:51] (nåværende versjon)
kjell
Linje 1: Linje 1:
-==== Standardverdier for CO2-utslipp ​====+==== Standardverdier for CO2-faktor ​====
  
-I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-utslipp ​for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).+I elementet for energiforsyning er det et felt for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor ​for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene)
 + 
 +I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO<​sub>​2</​sub>​-faktor på 75 g/kWh.
  
-I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh. 
co2_faktor.1541075247.txt.gz · Sist endret: 2018/11/01 13:27 av kjell