Brukerverktøy

Nettstedverktøy


co2_faktor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
co2_faktor [2018/11/01 13:32]
kjell
co2_faktor [2018/11/01 13:51]
kjell
Linje 1: Linje 1:
-==== Standardverdier for CO2-utslipp ​====+==== Standardverdier for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor ​====
  
-I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-utslipp((Strengt tatt er den riktige termen CO2-ekvivalenter side andre klimagasser også skal regnes med. I denne sammenheng er det eventuelle utslipp av metan som kan regnes inn CO2-faktoren,​ men metan sees ) for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).+I elementet for energiforsyning er det et felt for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor ​for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).
  
 I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh. I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh.
  
co2_faktor.txt · Sist endret: 2018/11/01 13:51 av kjell