Brukerverktøy

Nettstedverktøy


co2_faktor

====== Forskjeller ====== Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
co2_faktor [2018/11/01 13:27]
kjell opprettet
co2_faktor [2018/11/01 13:50]
kjell
Linje 1: Linje 1:
-==== Standardverdier for CO2-utslipp ​====+==== Standardverdier for CO<​sub>​2</​sub>​-faktor ​====
  
-I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-utslipp ​for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).+I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-faktor ​for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).
  
 I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh. I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh.
 +
co2_faktor.txt · Sist endret: 2018/11/01 13:51 av kjell