Brukerverktøy

Nettstedverktøy


arealkorreksjon_energimerke

Arealkorreksjon i beregning av energimerke for boliger

Versjon 5.0 av energimerkesystemet (EMS) ble rullet ut 13. April. For oss (ProgramByggerne) var den største endringen at det er lagt til en arealkorreksjonsfaktor for bygningskategoriene småhus og boligblokker. Denne korreksjonsfaktoren er lagt på toppen av de gamle verdiene i karakterskalaen slik at det blir lettere å oppnå en god karakter.

For småhus er korreksjonsfaktoren 1600 delt på bruksarealet (BRA). Dette er hentet fra TEK07; logikken bak dette er at mindre bygninger har større varmetapsareal pr bruksareal.

Det er to forhold som gjør at arealkorreksjonen ved energimerking vil slå noe skjevt ut i forhold TEK07:

  1. I energimerkingen er korreksjonsfaktoren konstant for alle karakterene (A-G). F.eks. vil arealkorreksjonen for et bruksareal på 100 m² bli 16 kWh/m². For A-kravet er dette en betydelig lettelse (øker fra 79 til 95 kWh/m²), når vi i tillegg tar med at normert energibruk for internlaster utgjør ca. 70 kwh/m² blir dette en stor endring. Hvis vi derimot ser på E-kravet blir ikke økningen signifikant (øker fra 305 til 321 kWh/m²).
  2. For småhus med flere boenheter (rekkehus, 2- og 4-mannsboliger) vil arealkorreksjonen bli større i energimerkingen fordi det her merkes pr boenhet mens TEK07 ser på hele bygningen.

For leiligheter er korreksjonsfaktoren 650 delt på bruksarealet. Dette er ikke hentet fra TEK07 der boligblokker har en fast energiramme. Resultatet er at det for boligblokker/leilighetsbygg med små leiligheter blir betydelig enklere å oppnå god karakter.

arealkorreksjon_energimerke.txt · Sist endret: 2014/05/13 14:13 (ekstern redigering)