Beskrivningstexter enligt AMA VVS & KYL 19

Val av beskrivningstexter för termisk isolering av installationer. Innehåller följande val:

TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER
Beskrivningstexterna i AMA VVS & KYL 19 är uppbyggda efter en hierarkisk struktur där varje text är kopplad till en bestämd kod. Välj huvudgrupp i den övre bilden, och därefter en kod i bilden under. Nu visas tillhörande beskrivningstext i boxen under.


Hemsida för VVS AMA - Koder: http://www.isover-teknisk-isolering.se/vvs-ama-koder