IsoDim Hjälp: Ljuddämpning

Syfte

Denna modul används för att uppskatta effekten av ljudfällor i ventilationskanaler.

Typ av ljudfälla

Det finns fyra olika typer av ljudfällor. I horisontella och vertikala ljudfällor är två av de fyra ytorna i en rektangulär kanal isolerade och två oisolerade.

Dimensioner kanal

Ange utvändiga mått för kanalen.

Absorptionsprodukt

Rullgardinsmenyn med absorptionsprodukter kan förändras beroende på typ av ljudfälla. Det är också möjligt att lägga in egendefinierade absorptionsprodukter. Isolertjocklek med tillhörande absorptionsfaktorer vid 6 frekvenser måste matas in.

Giltighet

Den beräkningsmetod som används har vissa begränsningar. Resultaten är giltiga under förutsättning att de 6 stycken listade villkoren är uppfyllda.

Resultat

Resultaten visas som en graf och i en tabell. Båda visar beräknad ljuddämpning i dB/m vid sex olika frekvenser.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.