IsoDim Hjälp: Isolering mot invändig kondens

Syfte

Denna modul används för att beräkna nödvändig isolertjocklek, för att förhindra invändig kondens i kanaler.

Kanaltyp

Beräkningar kan göras för cirkulära och rektangulära kanaler.

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Dimensioner

Ange utvändiga mått för kanalen (utan isolering).

Medie

Tre parametrar behövs:

  1. Luftens inloppstemperatur i kanalen.
  2. Luftflödet invändigt i kanalen.
  3. Den relativa luftfuktighet invändigt i kanalen.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Omgivning

Beskrivning av villkoren utvändigt för kanalen. Omgivningstemperatur används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. I denna modul bör förhållanden som ger ”worst case” väljas (det vill säga de villkor som mest sannolikt kan orsaka invändig kondens).

Oisolerade upphängningar

Detta är ett förenklat sätt att inkludera den extra värmeförlusten på grund av upphängningarna. För utomhusinstallationer ökas värmeförlusten med 25 % och för inomhusinstallationer med 15 %. Se SS-EN ISO 12241 Tabell A.1.

Isolering

Välj isolering från rullgardinsmenyn (nödvändig isolertjocklek blir beräknad).

Beräknade resultat

Resultaten visas i en tabell, två uppsättningar av värden visas, en för nödvändig isolertjocklek för att undvika invändig kondens och en för närmsta större standardtjocklek för vald isolerprodukt.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.