IsoDim Hjälp: Frysskydd/temperaturhöjning rör

Syfte

Denna modul används för att utvärdera risken för frostsprängning av vattenfyllda rör. Beräkningen avser stillastående vatten.

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Medie

Vattnets starttemperatur i röret skall anges. Tillåten frysningsgrad skall också anges.

Dimensioner

Ange rörets utvändiga diameter (utan isolering). Rörets godstjocklek behövs för att beräkna mängden vatten i röret.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Omgivning

Beskrivning av förhållanden runt röret. Omgivningstemperatur används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste vindhastigheten anges. Dessa värden bör väljas så att ”worst case” för vinterförhållanden beaktas.

Isolering

Välj isolering från rullgardinsmenyn. En standardtjocklek för isolerprodukten kan sedan väljas från rullgardinsmenyn nedan eller så kan man välja att lägga in en egendefinierad tjocklek.

Beräknade resultat

Resultaten visas i en tabell, som visar tiden tills vattnet börjar frysa och sedan tiden tills den angivna frysningsgraden är nådd.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.