IsoDim Hjälp: Isolering mot utvändig kondens

Syfte

Denna modul används för att beräkna nödvändig isolertjocklek för att undvika kondens på isoleringens utvändiga ytbeklädnad.

Beräkningstyp

Du måste välja en av sex kategorier. I rör är medie någon form av vätska eller gas, i kanaler är det alltid luft.

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Dimensioner

Ange utvändiga mått för rör och kanaler (utan isolering).

Omgivning

Beskrivning av villkoren utvändigt för installationen. Omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. I denna modul bör förhållanden som ger ”worst case” väljas (det vill säga de villkor som mest sannolikt kan orsaka utvändig kondens).

Isolering

Välj isolering från rullgardinsmenyn (nödvändig isolertjocklek blir beräknad).

Beräknade resultat

Resultaten visas i en tabell, två uppsättningar av värden visas, en för nödvändig isolertjocklek för att undvika utvändig kondens och en för närmsta större standardtjocklek för vald isolerprodukt.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.