Brukerverktøy

Nettstedverktøy


luftmengde_evaluering

Krav til luftmengder ved evaluering

Siden TEK07 ble introdusert har det vært minimumskrav til luftmengdene brukt ved evaluering mot byggeforskriftene (TEK). Disse er å finne i tabell A6 i NS3031 (både 2007, 2010 og 2014-utgaven).

Hvis de reelle luftmengdene er større enn minimumsverdiene skal disse benyttes (gitt som gjennomsnittsverdier i og utenfor driftstiden). Dette medfører at luftmengder skiller seg fra de andre normerte verdiene gitt i tillegg A i NS3031 (inkludert driftstid for ventilasjonsanlegget). De andre verdiene kan automatisk overstyres ved evaluering, det kan ikke luftmengdene.

Frem til nå har man derfor måtte lage en separat SIMIEN-fil for evaluering dersom driftstiden til ventilasjonen avviker fra normert driftstid og/eller reelle verdier er lavere enn minimumsvediene i NS3031.

Med TEK17 kom det et krav til at man for yrkesbygg skal presentere et energibusjett med mest mulige reelle verdier. For å gjøre det enklere å etterkomme dette kravet har vi derfor lagt inn muligheten til å oppgi separate luftmendger for evalueringer. Dette gjøre det mulig å få ut både energibruk med reelle verdier og korrekte verdier for evaluering uten å ha to filer for samme bygning.

Siden energimerkingen også er basert på normerte verdier fra NS3031 vil den samme problemstillingen gjøre seg gjeldene her. De alternative luftmengdene brukes derfor også ved energimerkesimuleringen.

luftmengde_evaluering.txt · Sist endret: 2018/12/13 10:09 av kjell