Projektinformation (namn, referens, person):

Typ:

Orientering
Beräkningskriterier
Maximal yttemperatur [°C]:
Maximal värmeförlust [W/m]:
Spillfaktor (0-1):
Isoleringsklass (1-7):
Utvändig ytbeklädnad
Dimensioner
Rörmaterial: Diameter kanal [mm]: Höjd kanal/yta [mm]: Bredd kanal [mm]:
Rördimenjson: Längd rör/kanal [m]: Areal yta [m²]: Emissivitet oisolerad:
Ytterdiameter [mm]: Godstjocklek [mm]:
Isolering lag 1
Isolertjocklek (standard) [mm]:
Omgivning
Omgivningstemp. [°C]: Medietemp. [°C]:
Vindhastighet [m/s]:
Isolertjocklek (standard) [mm]:
Driftstid [h/år]:
Energipris per kWh:
CO2-utsläpp [g/kWh]:
Valuta:
Isolertjocklek (standard) [mm]:
Värmeförlust pga upphängningar beräknas enligt tabell A.1 i SS-EN ISO 12241
Typ tilläggsarmatur:
Ekv. rörlängd [m]:
Antal enheter:


Montering av isolering

a: 150 mm

b: 50 mm

c: 240 mm

d: 529 mm

e: 340 mm

Ø: 200 mm

H: 200 mmRA VVS & KYL 16 VV/VVC (55°C) VS (55°C) FV (90°C) KV (10°C)

Isoleringsnivå mm W/m mm W/m mm W/m mm

A 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100

B 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100

C 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100 4,6-6,7 100


Förutsättningar:
Värmekonduktivitet mineralull (Lambda D): = 0,037 (W/m²K) vid medeltemperatur 50°C.
Omgivningstemperatur VV/VVC/VS och FV: 20°C.
Omgivningstemperatur KV: max 25°C
Tabellens värden är framräknade utan hänsyn till parametrar som flöde, hastighet och temperaturfall i systemet.