Projektinformation (navn, reference, person):

Vælg beregningstype:

Orientering
Beregningskriterier:
Maximum overfladetemp. [°C]:
Maximum varmetab [W/m]:
Spildfaktor (0-1):
Isoleringsklasse (1-6):
Udvendig overfladebeklædning (overfladelag)
Dimensioner
Diameter [mm]: Højde [mm]: Bredde [mm]:
Længde [m]: Overflade areal [m²]: Strålingstal uisoleret:
Isolering (lag 1)
Tykkelse (standard) [mm]:
Betingelser
Omgivende temp. [°C]: Medietemperatur [°C]:
Vindhastighed [m/s]:
Tykkelse (standard) [mm]:
Driftstid [h/år]:
Pris pr kWh:
CO2-emission [g/kWh]:
Valuta:
Tykkelse (standard) [mm]:
Tilladt varmetab reguleres i henhold til ISO 12241 tabel A.1
Vælg type:
Ækv. tillæg [m]:
Antal enheder:


Montering

a: 150 mm

b: 50 mm

c: 240 mm

d: 529 mm

ø: 200 mm

Forudsætninger
Regnet jf. DS 1102 2. udgave
Rørene er ikke udskiftelige
De 2 rør skal have samme diameter og isoleringstykkelse
Gælder IKKE for ventilationskanaler og afløbsrør